logo


Start als
leek


Oefenen als
beginner


Nieuwe tips,
en websites
oefenen


Zelfredzame
houding
oefenen


U bent klaar
om te surfen
op internet,
forum hulp


Wij wensen een van onze nauwe medewerkers van harte spoedig herstel.


Over de website


Deze website is gemaakt door Geest, Jean en door een hele groep vrijwilligers.
De vrijwilligers helpen bij het nalezen, testen, feedback geven.
Vroeger had deze website pagina's over de DigiDrempel maar Geest (website eigenaar) heeft om persoonlijke redenen deze pagina's niet meer toegankelijk gemaakt.
De bedoelingen van deze website zijn aanvullend aan DigiDrempel en Ligo en hebben als doel mensen te informerenen en zelfredzaam te maken op gebied van hun kennis van de digitale wereld.
Zo kan het zijn dat niet alle artikelen het volledige verhaal vertellen dit omdat Geest zich vooral baseert op zaken die Geest opvangt van beginners.
Dingen waarmee zij nog in de knoop liggen, of door elkaar halen.

Voor persoonlijke hulp kan je ook terecht bij:

minatica.be | (Windows, Linux, Apple forum en een creatief team)
zorin-os-nederlands-en-andere-distros.be | (Linux forum met veel kennis over Zorin een goed alternatief voor Windows
ligo.be | hulp op jouw tempo lees wel hun toegangregels
DigiDrempel.be | persoonlijke digitale hulp op jouw tempo, vooral voor kansarmen

Elke organisatie heeft zijn eigen specialiteit en structuur.
Hopelijk kan je hier nog veel leren.
En ga zeker ook eens kijken op de forums van de hierboven vermelde sites.


Wil je meer weten over de geschiedenis, het concept het doel en de auteur van deze website?
Lees dan Website geschiedenis en team achter de website.